Kauppapuutarha :: Lintupaikka
Puutarhamyymälä Kainuunportissa avoi... »Lue lisääLintupaikka

Kajaanin uusin lintupaikka Koutaniemellä

Ari Partasen Kauppapuutarha - lintupaikkaLintujen kevät- ja syysmuuttoa on helppo seurata puutarhan yhteyteen rakennetulta muuttolintujen reitillä sijaitsevalta Merikotka lintutornilta valmistui 23.9.2018.  Keväisin runsaimman lajiston muodostavat erilaiset vesilinnut, joita alueella ruokailee huhti - toukokuussa samanaikaisesti parhaimmillaan satoja yksilöitä. Veden ollessa matalalla lietealuetta on rannasta vesirajaan satoja metrejä, jolloin mm. kahlaajat pysähtyvät ruokailemaan. Alueella on runsaasti myös lokkeja ja tiiroja.

Syksyllä voi seurata hanhien ja vesilintujen muuttoa. Paras muutto ajoittuu syys- lokakuulle samanaikaisesti petolintujen ja kahlaajien muuton kanssa. Rantoja seuraillen muuttavat pikkulinnut ovat kuitenkin suurin syksyisten muuttajien ryhmä. Näyttävintä on meri- ja maakotkien ja muiden petolintujen muutto syksyllä, koska alue on petolintujen muuttoreitillä.

Alueella on tavattu vuoden 2018 loppuun mennessä 206 lintulajia.  Neljän viimeisen kesän aikana on myös seurattu valkoposkihanhipariskunnan onnistunutta pesintää. Kesäisin alueella saalistaa ja pesii mm. ruskosuohaukka ja kalasääksi. Uusimpina tulokkaina runsaassa lajistossa ovat harmaa- ja kaulushaikara.  Harvinaisempia joukossa tavattuja ovat avosetti, jääkuikka, tunturihaukka, haarahaukka ja kuhankeittäjä. 

Lintujen havainnointipaikalla on luettelo alueella havaituista lintulajeista sekä kuvamateriaalia ja muuta yleistä tietoutta linnuista. Lisäksi saat tietoa Kainuun linnustosta, Kainuun lintutorneista sekä BirdLife Suomen ja Kainuun Lintutieteellisen yhdistyksen toiminnasta.

Lintujen hyvinvointi on turvattu mm ruokinnalla ja alueelle sijoitetuilla, eri lintulajeille rakennetuilla pöntöillä. Alueella on noin sata linnunpönttöä eri lintulajeille. Puutarhalta voit myös hankkia luonnonvaraisten pikkulintujen ruoat, pöntöt eri lintulajeille sekä lintulautoja ja muita tarvikkeita. 

Lintujen kevään muuttoa on seurattu 5.5.2012 alkaen Tornien taisto tapahtuman yhteydessä.   

 


        

Copyright