Veden ollessa matalalla lietealuetta on rannasta vesirajaan satoja metrejä, jolloin mm. kahlaajat pysähtyvät ruokailemaan. Alueella on runsaasti myös lokkeja ja tiiroja. Syksyllä voi seurata hanhien ja vesilintujen muuttoa. Paras muutto ajoittuu syys- lokakuulle samanaikaisesti petolintujen ja kahlaajien muuton kanssa. Rantoja seuraillen muuttavat pikkulinnut ovat kuitenkin suurin syksyisten muuttajien ryhmä. Näyttävintä on meri- ja maakotkien ja muiden petolintujen muutto syksyllä, koska alue on petolintujen muuttoreitillä.