TULOSSA!
Perennoista osaa on vaikeaa saada kotimaisena alkuperänä. Ratkaisu ongelmaan on perustaa
perennojen koetarha missä on mahdollista kasvattaa perennojen emotaimia.
Pernnojen koetarhaa olen juuri tekemässä. Kuunliljojen istutus on käynnissä. Tarkoitus on perustaa
pionien, päivänliljojen, värililjojen ja jaloangervojen näytemaa.