Lintupaikka

Lintujen kevät- ja syysmuuttoa on helppo seurata puutarhan yhteyteen rakennetulta muuttolintujen reitillä sijaitsevalta näköalapaikalta.  Keväisin runsaimman lajiston muodostavat erilaiset vesilinnut, joita alueella ruokailee huhti – toukokuussa samanaikaisesti parhaimmillaan satoja yksilöitä.

Pääskysten asuntola

Puutarhan rannan yhteyteen rakennettu pääskysten asuntola tarjoaa turvallisen
pesintä mahdollisuuden räystäspääskyille ja tervapääskyille.

Vesilinnut, kaahlaajat, petolinnut ja pikkulinnut

Veden ollessa matalalla lietealuetta on rannasta vesirajaan satoja metrejä, jolloin mm. kahlaajat pysähtyvät ruokailemaan. Alueella on runsaasti myös lokkeja ja tiiroja. Syksyllä voi seurata hanhien ja vesilintujen muuttoa. Paras muutto ajoittuu syys- lokakuulle samanaikaisesti petolintujen ja kahlaajien muuton kanssa. Rantoja seuraillen muuttavat pikkulinnut ovat kuitenkin suurin syksyisten muuttajien ryhmä. Näyttävintä on meri- ja maakotkien ja muiden petolintujen muutto syksyllä, koska alue on petolintujen muuttoreitillä.

Lintuhavainnot

Vuodesta 1979 lähtien olemme seuranneet muuttolintujen muuttoa ja pitäneet kirjaa puutarhan alueella esiintyvistä muutto- ja paikallisista linnustosta. Toukokuun 2020 loppuun mennessä alueella on tavattu 211 lintulajia. Viimeisin havainto on toukokuulta Mustatiira.
Tornientasto tapahtumaan olemme osallistuneet vuodesta 2012 lähtien. Vuoden 2020 tapahtuma pidettiin epävirallisena lintujen tarkkailu päivänä, korona viruksen vuoksi. Vuosittain tapahtumissa olemme havainneet 65-89 lintulajia.

Kuvassa oleva valkoinen närhi on kuvattu muualla ei puutarhan alueella.

Lintujen ruokinta

Puutarhalla on rakennettu linnuille ruokintapaikka mikä palvelee vuosittain kymmeniä lintulajeja.
Ruokintaa on heinäkuulle saakka, minkä jälkeen on muutaman kuukauden tauko. Aloitan ruokinnan
lokakuun alussa.