Saskatoon. Marjatuomipihlaja ’Martin’, koeviljelyssä