Saskatoon. Marjatuomipihlaja ’Norhtline’, koeviljelyssä